تخت جمشید پیوست 23 تاریخ : 1401/1/27

در ایام عیدنوروز 1401 تخت جمشید مهد شاه شاهان مکان تاریخی کهن ایران زمین افتخار ایرانیا میزبان  هزاران گردشگر تاریخ دوست بود . مردم بسیازی از جاجای سرزمین کهن به این مهد  تمدن آمده بودند تا یادو خاطره تمدت هخامنشیان را زنده کنند خوشبختانه امسال مسیولین مجموعه با قراردادن راهنما در مکانهای مختلف تخت جمشید برای مردم در مورد پیکر تراشی و چگونگی ساخت آن و تفسیر نمادها را به مردم توضیح می دادند و این بسیار حرکت زیبایی بود که مردم سرزمینم بدانند که اجدادشان چقدر مایه افتخار و سربلندی بودند و هرکسی با کوله باری از افتخار گذشتگان پرسپولیس را ترک می کرد یکی از سالهای خوب تخت جمشید بود که دیده می شد .