آشوریان پیوست :34 تاریخ :1401/8/24

قومی که خودرا نوه نوح پیامبر می دانند که در اواخر هزاره چهارم قبل از میلاد بودند در کتاب عهد عقیق در مورد آشوری بسیار گفته است آشوریان در اوایل اسلام مترجم علوم و معارف دنیای باستان بودند . زبان آنها آرامی و سامی بود افراد باستان سرشناس آشوری آنها پطروس – ناصیر –آشور-بال دوم بودند .مردانی با مو و ریش بلند و زنانی با گیسوان بلندو خوش پوش که به ظاهر اهمیت می دادند نقوش کشف شده از آشوریان باستان ، عقاب – گاو بالدار و درخت نخل بوده است .بزرگترین جشن آنها جشن اول نیسان است که سال نو آشوری است به طالع بیبنی خیلی اهمیت می دهند .

اولین جمعه بعداز سال نورا روز مادرآشوری می نامند که روز تبریک به حضرت مریم می گویند .

به دین مسیبح وکلیسای کاتولیک رم وابسته اند و اکنون حدود 4 میلیون نفر هستند  که در عراق – ایران و استرالیا و بیشتر کشورها پراکنده اند به شب نشینی و رقص وآواز علاقه دارند و و شاعری و شعر را دوست دارند و به طبیعت اهمیت می دهند .