تاریخ سومریان پیوست : 5 تاریخ : 1400/10/5

تاریخ سومریان

قدمت و تمدن سومریان به حدی است که تا سده های پیش حتی یونانیان هم از این قوم خبر نداشتند تنها مورخ بابلی 25 سال پ- م  در نوشته های خود داستانی بیان کرده که یک اشاره به این قوم دارد که می گوید ( انسان های غول آسا به رهبری اوانس نامی از خلیج فارسبر آمدند و هنرهای کشاورزی  - فلزکاری و نوشتن را با خود به ارمغان آوردند و می گوید آنها آنچه برای آسایش و رفاه زندگی آدمی ضرورت داشت به انسان سپردند و از آن زمان تا به حال اختراع تازه ای به ظهور نرسیده است .)

در قرن 17 بود که محققان غرب، تمدن باستانی مشرق زمین و بین النهرین را مورد بررسی قراردادند ودر تحقیقات و کاووش مناطق مختلف به خشت های بابل که حروفی ناشناخته برآن  حک شده بود متوجه اهمیت آن شدند و به جستجو پرداختند .

آنان به مرور به آثارو بقایای موجود در ویرانه و تپه ها دست یافتند و به کاووش خود ادامه دادند در سال 1843 اولین بار فرانسویان در خرم آباد کاووش را شروع کردند و به همرا یک انگلیسی بنام سرهنری لایارد به اقتباس از بوتا در نمرود و نینوا به حفاری پرداختند . در همان زمان تحقیقات زبان شناسی و خط شناسی بر روی کتیبه های تخت جمشید شروع شده بود و دو زبان اول که فارسی باستان و عیلامی بوده خوانده شده بود و زبان سوم نیز در قرن 19 رمز گشایی شد و مشخص شد که سومین زبان سامی که امروزه به آکادمی شهرت دارد شناخت باستانی بین النهرین را هموارکرد..

محققان اروپایی در حین حفاری اشیای ارزنده و نفیس به دست آورده رابا خود به اروپا بردند و موزه هایی  چون لورو را راه انداختند و گزارش های خوبی از کارهای خود نوشتند و همچنین به لوح هایی از خط و زبان سومری دست یافتند .

در ادامه کشفیات در سال 1854 باستان شناس انگلیسی محل سه شهر سومری  اور اریدو – اوروک را پیدا کردند و اشیای نفیس مانند مجسمه گودا ودومهر استوانه با خط نوشته سومری یافتند .

در اواخر قرن 19 آثاربیشتری از سومریان کشف شد که از خرابه های شهر لاگاش که الواخ بسیاری داشت تا غنی ترین اسناد خط و زبان که بیش از 50 هزار لوح یا کتیبه بود که تمدن سومری را آشکار می کرد .هرچند محققان اروپایی هدفی جز تزیین موزه های خود نداشتند که به ثبت و انتشار اطلاعات می پرداختند

در تازه ترین مورد آثار به دست آمده همزمان به سومریان است که تمدن 4500 سال قبل از میلاد داشته است . کشفیات سال 2007در جیرفت بود که متاسفانه توسط مردم بی فرهنگ منطقه از کشور خارج شد و با سرعت نابود گشت .

هرچند سومریان غنی تر بودند تا به امروز سومریان قدیمی ترین قوم جهان شناخته شده اند حدود 360 قرن قبل از میلاد می زیسته اند که اموریان - کاسیان آشوریان کلوانیان آشور و بابل همه بازمانده شاید سومریان باشند.