سوال و پاسخ در ارتباط مرمت پیوست:12 تاریخ : 1400/10/19

یکی از سوالات که از پیرامون مرمت به ذهنمون میرسد این است که چرا و به چه دلیل به مرمت بناها و آثار هنری و فرهنگی می پردازیم.

جواب های مختلفی است :

 اول به همان دلیلی که علوم انسانی را فرا میگیریم یعنی خوشناسی و معرفت شناسی و اینکه به  تمدن تاریخی خود دست پیدا کنیم به ویژه کشوری مثل ایران که اطلاعات آنچنان زیادی در این باره نداریم و سعی می کنیم تا حدی به این موضوع بپردازیم .

دوم : دستیابی و حفاظت آنچه ارزشمند می دانیم و تحویل آن به نسل آینده تا آنان بتوانند در خورو شایسته خودشان از آن بهره ببرند و با شناخت کافی بتوانند از گذشته خویش و حال و آینده خود را بهتر بسازند .

در این مورد باید ضمن اینکه مفهوم ارزش را در مورد گذشتگان و آثارشان در یابیم باید سعی کنیم معمارسازنده باشیم و اینکه آیا واقعا ما به اندازه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری داریم که بتوانیم به شایستگی از این ثروت ها حفاظت کرده و انها را به نموی وارد زندگیمان کنیم . ما باید ضمن مطالعات فراوان و تحقیق و جمع آوری اطلاعات مربوط به سیر هنرو تاریخ از جمله وسیع ترین و پویا ترین و در عین حال جذاب ترین حرکت هنری را جهت احیا خلق کنیم .

قوه خلاقیت و نو آوری نیز از عناصرمهمی است که در شکل گیری و ترمیم یک اثر هنری مورد بحث است .

علم باستان شناسان در کشف آثار به جامانده  از تمدن های کهن کلید حل معماست . پس مرمت را با اطلاعات و علم و امکانات روز پیش ببریم.