هنر در دوران کهن پیوست :16 تاریخ :1400/10/26

در عهد باستان هنرمندان ماهری بودند که از خود هنرهای فاخری به جا گذاشته اند .

معمولا هنرمندان که از ابتدایی ترین  ابزار استفاده می کردند حاصل کارشان بسیار زیبا و خاص بوده و معمولا بیشتر هنرهای خودرا به شاهان دوران خود پیشکش می کردند مثلا با طلا ظروف بسیار خاص می ساختند با نقش زیبا که هر بیننده را مجذوب هنر خود می کردند . آ نان با علم خود و با کمترین امکانات موجود به ذوب فلزات گزانبها می پرداختند و با دست ظروف چکشی خاص می ساختند که هنوز هم مورد توجه همه هست ودر موزه ها چشم بیننده را نوازش می دهد.