سینوهه   پیوست 20  تاریخ: 1400/12/7

سینوهه پیوست 20 تاریخ: 1400/12/7

سینوهه کتابی که در سال 1350 قبل از میلاد مسیح نوشته شد .

مشاهده
گبر - گبریان   پیوست :21  تاریخ : 1400/12/7

گبر - گبریان پیوست :21 تاریخ : 1400/12/7

گبریان - گبر گبر در زبان آریایی یعنی مردی که در گویش گویای انسان تنومند و قوی هیکل است

مشاهده